Rowerowy raj

Ziemia łańcucka zaprasza cyklistów

Jeśli kochasz turystykę na dwóch kółkach, w okolicach Łańcuta rozwiniesz skrzydła. Atutem tej ziemi są rowerowe szlaki tematyczne. Jeśli interesuje cię sztuka sakralna, skieruj dwa koła na Szlak Przydrożnych Krzyży i Kapliczek w Husowie, Szlak Kraczkowskich Kapliczek i Krzyży lub Szlak Małej Architektury Żołyńskie Kapliczki.

Szlak garncarski
Interesuje cię sztuka zaklęta z glinie? Skieruj się na Szlak Garncarski, który ma swój początek w Medyni Głogowskiej.

W Medyni Głogowskiej zatrzymaj się w Zagrodzie Garncarskiej, gdzie organizowane są m.in. warsztaty ceramiczne. Wejdź do kościoła pw. Nawiedzenia NMP z ceramicznymi elementami wystroju wnętrza i odwiedź Galerię Rzeźby Ceramicznej Władysławy Prucnal. W Medyni Łańcuckiej chwilę oddechu zapewni ci park Matki Boskiej Jagodnej – poszukaj tu glinianej figury Maryi, która trzyma dzban z jagodami. Może warto przywieźć stąd sympatyczną pamiątkę?

Szlak żelazny

Żelazny szlak to 30 km trasy dla rowerzystów z siedmioma stacjami z tablicami informacyjnymi. W okolicach Rakszawy Żelazny szlak przebiega przez lasy oraz po drogach asfaltowych. Trasa łączy przysiółki Dymarkę, Basakówkę, Wołochy, Kościelne, Rąbany Gościniec, Bieleckówkę, Kąty Rakszawskie, Strachocin, Węgliska i Wydrze. Po drodze możesz zobaczyć piec dymarski, dawne młyny wodne, karczmy, cegielnie i kuźnie. Poszukaj też olbrzymiego głazu narzutowego upamiętniającego wizytę Wincentego Witosa w Rakszawie w latach 30. XX w.

Szlak przydrożnych krzyży i kapliczek w Husowie

Na Szlaku Przydrożnych Krzyży i Kapliczek w Husowie znajdziesz ponad 20 typowych przydrożnych świątków na terenie wsi Husów. Trasa biegnie przez piękne tereny Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronioniego Krajobrazu. Podziwiaj rezerwat przyrody Husówka ze stanowiskiem kłokoczki południowej.

Szlak przydrożnych kapliczek i krzyży

Szlak Kraczkowskich Kapliczek i Krzyży (15 km) wyznacza pętlę od Kraczkowej (pomnik Chwały Grunwaldzkiej), przez Zagumnie, Budy, Wzgórze Magdalenka, Cierpisz Górny, Cierpisz Dolny, by wrócić do Kraczkowej. Trasę podzielono na cztery odcinki o różnym stopniu trudności. Wzdłuż szlaku zobaczysz 20 zabytkowych kapliczek i 300-letnie dęby.

Szlak małej architekruty

Trasę Szlaku małej architektury – żołyńskie kapliczki wyznaczono w formie pętli o długości 50 km. Prowadzi ona wokół Żołyni i wiedzie m.in. przez niezwykle cenne przyrodniczo obszary chronionego krajobrazu: Brzóźniański oraz Zmysłowski. Przy polnych drogach prowadzących z Rakszawy, Smolarzyn i Brzózy Stadnickiej postawiono wiele kapliczek i krzyży przydrożnych. Jedną z nich jest murowana kapliczka, stojąca w pewnej odległości od drogi z Żołyni do Białobrzegów.

Białobrzeska Trasa Rowerowa

Masz czas i siły? Skieruj rower na Białobrzeską trasę rowerową (15 km): Białobrzegi – Korniaktów – Budy Łańcuckie – Grodzisko Dolne – Zmysłówka – Opaleniska – Żołynia – Białobrzegi. Zobaczysz na niej m.in. leśną drogę krzyżową (rzeźbione stacje-kapliczki znajdują się na sosnach), pozostałości starej wiejskiej zabudowy (Zmysłówka i Opaleniska), stawy rybne będące siedliskiej czapli siwej w Korniaktowie czy murowany dwór z parkiem przed Białobrzegami.

Poludniowa trasa rowerowa

Południowa trasa rowerowa (30 km): Handzlówka – Albigowa-Honie – Cierpisz – Kraczkowa – Albigowa – Handzlówka jest bardzo urozmaicona pod względem terenowym. Czekają tu na ciebie strome wzniesienia. Ale czego się nie robi dla pięknych widoków?

Green Velo

Szlak Rowerowy Green Velo to malownicza długodystansowa trasa rowerowa, która prowadzi przez pięć regionów Polski Wschodniej: Warmię i Mazury, Podlasie, Lubelszczyznę, region świętokrzyski i Podkarpacie. Na odcinku między Rzeszowem a Leżajskiem szlak Green Velo zachęca do zwiedzenia powiatu łańcuckiego. Zapraszamy! Ze strony internetowej szlaku możesz pobrać foldery i mapy poświęcone tej okolicy.

Cała mapa ścieżek rowerowych